Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3

  Alla byggnader Bostadsbyggnader Fritidsbostadshus Affärs- och kontors- byggnader Offentliga servicebyggnader Industri- och lagerbyggnader Lantbruksbyggnader
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012*   37 913 12 678 968 6 415 3 328 7 953 3 529
I 1 773 674 40 308 115 271 251
II 2 344 815 60 308 286 469 250
III 3 337 1 161 86 592 172 731 359
IV 3 590 1 408 106 409 357 692 332
V 4 274 1 510 124 488 395 948 379
VI 6 477 1 792 122 1 667 673 1 401 315
VII 2 240 746 78 544 71 368 203
VIII 2 878 1 166 79 279 206 562 260
IX 2 827 993 76 325 155 768 282
X 3 665 1 096 88 746 393 768 321
XI 2 625 890 65 474 148 544 319
XII 1 884 427 44 275 357 432 258
2013* I 1 618 480 27 347 42 418 209

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2013, Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/01/ras_2013_01_2013-03-22_tau_002_sv.html