Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-5/2013* 1-5/2012 1-5/2013* 1-5/2012 1-5/2013* 1-5/2012
Hela landet 14 476 15 449 11 572 13 587 1 577 1 963
Fasta Finland 14 456 15 362 11 560 13 534 1 568 1 943
Nyland 3 847 4 191 3 851 5 058 123 143
Huvudstadsregion 2 932 2 881 2 897 3 635 7 5
Egentliga Finland 1 155 1 383 624 670 173 203
Satakunta 369 613 263 281 44 47
Egentliga Tavastland 351 359 268 241 61 59
Birkaland 1 063 1 139 1 242 1 273 110 143
Päijänne-Tavastland 505 546 687 543 67 59
Kymmenedalen 466 428 144 149 53 57
Södra Karelen 501 224 169 157 41 97
Södra Savolax 616 406 179 190 131 229
Norra Savolax 740 789 531 613 103 99
Norra Karelen 490 415 600 419 58 94
Mellersta Finland 602 666 687 590 127 133
Södra Österbotten 827 891 346 608 39 64
Österbotten 1 057 860 306 754 94 98
Mellersta Österbotten 206 311 176 148 19 17
Norra Österbotten 1 125 1 438 1 004 1 320 126 147
Kajanaland 133 208 59 89 59 77
Lappland 403 496 424 431 140 177
Åland 20 87 12 53 9 20

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Mira Kuussaari 09 1734 3538, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/05/ras_2013_05_2013-07-31_tau_004_sv.html