Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-11-27)
2013/01 6,0 5,5 -0,5
2013/02 8,1 2,5 -5,6
2013/03 -15,7 -20,2 -4,5
2013/04 39,5 36,0 -3,5
2013/05 -2,0 -1,3 0,7
2013/06 -27,6 -25,3 2,3
2013/07 -7,2 7,6 14,8
2013/08 -20,4 -18,1 2,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-11-27)
2013/01 -12,8 -12,3 0,5
2013/02 -12,1 -10,5 1,6
2013/03 -12,1 -10,2 1,9
2013/04 -10,5 -8,6 1,9
2013/05 -4,2 -6,9 -2,7
2013/06 -2,1 -6,2 -4,1
2013/07 -4,1 -5,3 -1,2
2013/08 -7,7 -7,0 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/09/ras_2013_09_2013-11-27_rev_001_sv.html