Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-01-24)
2013/01 6,0 5,9 -0,1
2013/02 8,1 2,0 -6,1
2013/03 -15,7 -17,7 -2,0
2013/04 39,5 35,4 -4,1
2013/05 -2,0 -0,8 1,2
2013/06 -27,6 -23,1 4,5
2013/07 -7,2 11,0 18,2
2013/08 -20,4 -16,0 4,4
2013/09 0,2 0,1 -0,1
2013/10 -10,3 -16,5 -6,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-01-24)
2013/01 -12,8 -12,4 0,4
2013/02 -12,1 -10,7 1,4
2013/03 -12,1 -10,3 1,8
2013/04 -10,5 -8,7 1,8
2013/05 -4,2 -7,2 -3,0
2013/06 -2,1 -6,5 -4,4
2013/07 -4,1 -5,5 -1,4
2013/08 -7,7 -7,0 0,7
2013/09 -7,0 -7,0 0,0
2013/10 -6,0 -6,2 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/11/ras_2013_11_2014-01-24_rev_001_sv.html