Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-03-26)
2013/01 6,0 6,2 0,2
2013/02 8,1 1,8 -6,3
2013/03 -15,7 -18,1 -2,4
2013/04 39,5 34,9 -4,6
2013/05 -2,0 -1,8 0,2
2013/06 -27,6 -23,5 4,1
2013/07 -7,2 0,0 7,2
2013/08 -20,4 -15,8 4,6
2013/09 0,2 -3,9 -4,1
2013/10 -10,3 -20,5 -10,2
2013/11 20,4 13,9 -6,5
2013/12 73,4 61,0 -12,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-03-26)
2013/01 -12,8 -12,5 0,3
2013/02 -12,1 -10,7 1,4
2013/03 -12,1 -10,2 1,9
2013/04 -10,5 -8,8 1,7
2013/05 -4,2 -7,3 -3,1
2013/06 -2,1 -6,8 -4,7
2013/07 -4,1 -6,1 -2,0
2013/08 -7,7 -7,7 0,0
2013/09 -7,0 -7,9 -0,9
2013/10 -6,0 -7,3 -1,3
2013/11 -6,0 -7,7 -1,7
2013/12 -5,5 -6,9 -1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/01/ras_2014_01_2014-03-26_rev_001_sv.html