Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-04-29)
2013/01 6,0 6,3 0,3
2013/02 8,1 1,9 -6,2
2013/03 -15,7 -18,0 -2,3
2013/04 39,5 35,3 -4,2
2013/05 -2,0 -1,6 0,4
2013/06 -27,6 -22,9 4,7
2013/07 -7,2 -0,3 6,9
2013/08 -20,4 -15,4 5,0
2013/09 0,2 -4,0 -4,2
2013/10 -10,3 -20,4 -10,1
2013/11 20,4 12,4 -8,0
2013/12 73,4 60,9 -12,5
2014/01 -0,3 -3,9 -3,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-04-29)
2013/01 -12,8 -12,5 0,3
2013/02 -12,1 -10,7 1,4
2013/03 -12,1 -10,2 1,9
2013/04 -10,5 -8,8 1,7
2013/05 -4,2 -7,4 -3,2
2013/06 -2,1 -6,9 -4,8
2013/07 -4,1 -6,2 -2,1
2013/08 -7,7 -7,7 0,0
2013/09 -7,0 -8,0 -1,0
2013/10 -6,0 -7,5 -1,5
2013/11 -6,0 -8,0 -2,0
2013/12 -5,5 -7,0 -1,5
2014/01 -7,5 -7,5 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/02/ras_2014_02_2014-04-29_rev_001_sv.html