Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-04-22)
2015/05 -35,1 -23,3 11,8
2015/06 -18,0 27,2 45,2
2015/07 11,0 39,1 28,1
2015/08 30,0 40,2 10,2
2015/09 27,5 46,5 19,0
2015/10 -42,2 -31,3 10,9
2015/11 45,4 43,9 -1,5
2015/12 -13,6 -7,7 5,9
2016/01 15,2 17,6 2,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-04-22)
2015/05 -6,8 -4,5 2,3
2015/06 -3,8 -4,1 -0,3
2015/07 -3,7 -4,0 -0,3
2015/08 -4,8 -2,9 1,9
2015/09 -6,8 -3,4 3,4
2015/10 -5,0 -3,2 1,8
2015/11 3,3 -0,3 -3,6
2015/12 2,9 4,1 1,2
2016/01 6,0 6,6 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/02/ras_2016_02_2016-04-22_rev_001_sv.html