Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-05-26)
2015/05 -35,1 -23,2 11,9
2015/06 -18,0 26,1 44,1
2015/07 11,0 39,1 28,1
2015/08 30,0 40,5 10,5
2015/09 27,5 46,5 19,0
2015/10 -42,2 -31,5 10,7
2015/11 45,4 43,9 -1,5
2015/12 -13,6 -7,5 6,1
2016/01 15,2 17,8 2,6
2016/02 46,5 50,0 3,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-05-26)
2015/05 -6,8 -2,8 4,0
2015/06 -3,8 -2,4 1,4
2015/07 -3,7 -2,5 1,2
2015/08 -4,8 -1,5 3,3
2015/09 -6,8 -2,3 4,5
2015/10 -5,0 -1,8 3,2
2015/11 3,3 0,6 -2,7
2015/12 2,9 4,7 1,8
2016/01 6,0 6,8 0,8
2016/02 12,3 11,6 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/03/ras_2016_03_2016-05-26_rev_001_sv.html