Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-06-23)
2015/05 -35,1 -25,9 9,2
2015/06 -18,0 26,1 44,1
2015/07 11,0 38,6 27,6
2015/08 30,0 44,4 14,4
2015/09 27,5 46,6 19,1
2015/10 -42,2 -30,9 11,3
2015/11 45,4 44,9 -0,5
2015/12 -13,6 -9,1 4,5
2016/01 15,2 18,6 3,4
2016/02 46,5 52,5 6,0
2016/03 -32,9 –32,1 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-06-23)
2015/05 -6,8 -1,5 5,3
2015/06 -3,8 -0,7 3,1
2015/07 -3,7 -1,2 2,5
2015/08 -4,8 -0,5 4,3
2015/09 -6,8 -1,2 5,6
2015/10 -5,0 -0,8 4,2
2015/11 3,3 1,9 -1,4
2015/12 2,9 4,8 1,9
2016/01 6,0 7,5 1,5
2016/02 12,3 12,7 0,4
2016/03 15,5 16,8 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/04/ras_2016_04_2016-06-23_rev_001_sv.html