Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-07-22)
2015/05 -35,1 -25,7 9,4
2015/06 -18,0 26,2 44,2
2015/07 11,0 38,9 27,9
2015/08 30,0 44,8 14,8
2015/09 27,5 46,7 19,2
2015/10 -42,2 -30,9 11,3
2015/11 45,4 45,3 -0,1
2015/12 -13,6 -8,9 4,7
2016/01 15,2 19,2 4,0
2016/02 46,5 52,9 6,4
2016/03 -32,9 -31,5 1,4
2016/04 45,9 57,3 11,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-07-22)
2015/05 -6,8 -1,3 5,5
2015/06 -3,8 0,7 4,5
2015/07 -3,7 0,3 4,0
2015/08 -4,8 0,4 5,2
2015/09 -6,8 -0,5 6,3
2015/10 -5,0 0,1 5,1
2015/11 3,3 2,3 -1,0
2015/12 2,9 5,0 2,1
2016/01 6,0 6,8 0,8
2016/02 12,3 11,6 -0,7
2016/03 15,5 15,8 0,3
2016/04 20,0 18,4 -1,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/05/ras_2016_05_2016-07-22_rev_001_sv.html