Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-08-26)
2015/06 -18,0 26,3 44,3
2015/07 11,0 39,1 28,1
2015/08 30,0 37,8 7,8
2015/09 27,5 46,7 19,2
2015/10 -42,2 -30,9 11,3
2015/11 45,4 44,2 -1,2
2015/12 -13,6 -8,6 5,0
2016/01 15,2 19,4 4,2
2016/02 46,5 52,9 6,4
2016/03 -32,9 -31,6 1,3
2016/04 45,9 59,9 14,0
2016/05 55,5 61,4 5,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-08-26)
2015/06 -3,8 0,5 4,3
2015/07 -3,7 1,6 5,3
2015/08 -4,8 1,9 6,7
2015/09 -6,8 0,9 7,7
2015/10 -5,0 1,3 6,3
2015/11 3,3 3,7 0,4
2015/12 2,9 6,5 3,6
2016/01 6,0 7,7 1,7
2016/02 12,3 11,4 -0,9
2016/03 15,5 14,9 -0,6
2016/04 20,0 17,5 -2,5
2016/05 22,4 19,3 -3,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/06/ras_2016_06_2016-08-26_rev_001_sv.html