Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-09-23)
2015/07 11,0 39,2 28,2
2015/08 30,0 37,3 7,3
2015/09 27,5 46,9 19,4
2015/10 -42,2 -29,7 12,5
2015/11 45,4 44,5 -0,9
2015/12 -13,6 -8,1 5,5
2016/01 15,2 19,5 4,3
2016/02 46,5 52,8 6,3
2016/03 -32,9 -30,8 2,1
2016/04 45,9 44,7 -1,2
2016/05 55,5 63,9 8,4
2016/06 -24,4 -17,8 6,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-09-23)
2015/07 -3,7 1,8 5,5
2015/08 -4,8 3,3 8,1
2015/09 -6,8 3,0 9,8
2015/10 -5,0 3,5 8,5
2015/11 3,3 5,5 2,2
2015/12 2,9 7,4 4,5
2016/01 6,0 8,3 2,3
2016/02 12,3 11,3 -1,0
2016/03 15,5 13,3 -2,2
2016/04 20,0 15,4 -4,6
2016/05 22,4 17,3 -5,1
2016/06 21,2 19,2 -2,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/07/ras_2016_07_2016-09-23_rev_001_sv.html