Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-10-21)
2015/08 30,0 37,5 7,5
2015/09 27,5 47,7 20,2
2015/10 -42,2 -29,5 12,7
2015/11 45,4 47,0 1,6
2015/12 -13,6 -7,2 6,4
2016/01 15,2 19,6 4,4
2016/02 46,5 51,4 4,9
2016/03 -32,9 -30,1 2,8
2016/04 45,9 50,1 4,2
2016/05 55,5 66,7 11,2
2016/06 -24,4 -12,0 12,4
2016/07 -22,5 -16,3 6,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-10-21)
2015/08 -4,8 3,6 8,4
2015/09 -6,8 3,9 10,7
2015/10 -5,0 4,3 9,3
2015/11 3,3 6,4 3,1
2015/12 2,9 8,2 5,3
2016/01 6,0 9,0 3,0
2016/02 12,3 11,8 -0,5
2016/03 15,5 13,5 -2,0
2016/04 20,0 14,0 -6,0
2016/05 22,4 15,6 -6,8
2016/06 21,2 17,0 -4,2
2016/07 19,4 16,0 -3,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/08/ras_2016_08_2016-10-21_rev_001_sv.html