Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-11-25)
2015/09 27,5 48,0 20,5
2015/10 -42,2 -28,9 13,3
2015/11 45,4 45,6 0,2
2015/12 -13,6 -7,1 6,5
2016/01 15,2 20,8 5,6
2016/02 46,5 51,0 4,5
2016/03 -32,9 -28,7 4,2
2016/04 45,9 50,2 4,3
2016/05 55,5 69,2 13,7
2016/06 -24,4 -10,1 14,3
2016/07 -22,5 -15,0 7,5
2016/08 -29,1 -25,5 3,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-11-25)
2015/09 -6,8 4,0 10,8
2015/10 -5,0 5,3 10,3
2015/11 3,3 7,7 4,4
2015/12 2,9 9,8 6,9
2016/01 6,0 10,1 4,1
2016/02 12,3 11,9 -0,4
2016/03 15,5 12,7 -2,8
2016/04 20,0 11,5 -8,5
2016/05 22,4 10,7 -11,7
2016/06 21,2 10,5 -10,7
2016/07 19,4 9,7 -9,7
2016/08 17,1 10,5 -6,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/09/ras_2016_09_2016-11-25_rev_001_sv.html