Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-02-24)
2015/12 -13,6 -7,4 6,2
2016/01 15,2 23,1 7,9
2016/02 46,5 51,8 5,3
2016/03 -32,9 -28,2 4,7
2016/04 45,9 51,0 5,1
2016/05 55,5 68,2 12,7
2016/06 -24,4 -7,7 16,7
2016/07 -22,5 -14,0 8,5
2016/08 -29,1 -23,1 6,0
2016/09 -42,3 -38,6 3,7
2016/10 56,1 61,1 5,0
2016/11 23,5 30,2 6,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-02-24)
2015/12 2,9 11,5 8,6
2016/01 6,0 12,8 6,8
2016/02 12,3 15,5 3,2
2016/03 15,5 16,0 0,5
2016/04 20,0 15,6 -4,4
2016/05 22,4 14,9 -7,5
2016/06 21,2 14,4 -6,8
2016/07 19,4 12,3 -7,1
2016/08 17,1 13,6 -3,5
2016/09 10,2 13,0 2,8
2016/10 7,2 12,9 5,7
2016/11 12,9 10,9 -2,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/12/ras_2016_12_2017-02-24_rev_001_sv.html