Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2018-08-28) Revidering, procentenhet
2017/06 -16,6 -2,8 13,8
2017/07 -40,9 -30,8 10,1
2017/08 -4,2 9,7 13,9
2017/09 24,4 30,0 5,6
2017/10 -20,7 -15,7 5,0
2017/11 -22,0 -13,9 8,1
2017/12 -12,6 -1,8 10,8
2018/01 -8,1 0,9 9,0
2018/02 -12,0 0,6 12,6
2018/03 -31,4 -22,3 9,1
2018/04 -11,0 -9,5 1,5
2018/05 -19,4 -16,9 2,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2018-08-28) Revidering, procentenhet
2017/06 11,6 11,7 0,1
2017/07 8,8 11,4 2,6
2017/08 5,7 7,9 2,2
2017/09 3,0 7,1 4,1
2017/10 3,5 5,6 2,1
2017/11 3,4 5,2 1,8
2017/12 7,2 6,9 -0,3
2018/01 12,1 9,4 -2,7
2018/02 7,5 10,3 2,8
2018/03 9,5 8,1 -1,4
2018/04 9,9 9,3 -0,6
2018/05 9,5 7,5 -2,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2018/06/ras_2018_06_2018-08-28_rev_001_sv.html