Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-02-26) Revidering, procentenhet
2017/12 -12,6 1,2 13,8
2018/01 -8,1 4,5 12,6
2018/02 -12,0 2,9 14,9
2018/03 -31,4 -18,5 12,9
2018/04 -11,0 -0,4 10,6
2018/05 -19,4 -8,5 10,9
2018/06 -5,9 4,8 10,7
2018/07 9,2 22,9 13,7
2018/08 -24,0 -11,8 12,2
2018/09 -47,0 -39,3 7,7
2018/10 -9,3 -4,6 4,7
2018/11 -36,9 -28,7 8,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-02-26) Revidering, procentenhet
2017/12 7,2 10,3 3,1
2018/01 12,1 13,6 1,5
2018/02 7,5 14,2 6,7
2018/03 9,5 9,4 -0,1
2018/04 9,9 9,1 -0,8
2018/05 9,5 6,3 -3,2
2018/06 8,3 6,2 -2,1
2018/07 4,9 4,8 -0,1
2018/08 3,0 3,3 0,3
2018/09 0,8 2,7 1,9
2018/10 1,0 2,8 1,8
2018/11 1,1 2,2 1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2018/12/ras_2018_12_2019-02-26_rev_001_sv.html