Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-09-24) Revidering, procentenhet
2018/07 9,2 48,6 39,4
2018/08 -24,0 -3,0 21,0
2018/09 -47,0 -38,1 8,9
2018/10 -9,3 0,0 9,3
2018/11 -36,9 -12,1 24,8
2018/12 -13,6 10,5 24,1
2019/01 -6,2 16,7 22,9
2019/02 -27,9 -23,8 4,1
2019/03 -14,2 -7,9 6,3
2019/04 -36,2 -28,1 8,1
2019/05 -37,6 -13,2 24,4
2019/06 4,0 6,4 2,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2019-09-24) Revidering, procentenhet
2018/07 4,9 8,8 3,9
2018/08 3,0 7,1 4,1
2018/09 0,8 6,2 5,4
2018/10 1,0 5,3 4,3
2018/11 1,1 3,9 2,8
2018/12 2,6 3,9 1,3
2019/01 2,3 1,2 -1,1
2019/02 1,1 -2,3 -3,4
2019/03 1,6 0,2 -1,4
2019/04 2,6 -0,3 -2,9
2019/05 4,0 -0,1 -4,1
2019/06 -0,7 -2,7 -2,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/07/ras_2019_07_2019-09-24_rev_001_sv.html