Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.1.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov steg i november

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,5 miljoner kubikmeter under september-november 2019, vilket är 5,9 procent mer än året innan. Kubikvolymen ökade mest i fråga om offentliga servicebyggnader, där 47,8 procent fler bygglov beviljades jämfört med året innan. Också kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade betydligt, med 39,4 procent. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande minskade från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2019/11/ras_2019_11_2020-01-21_tie_001_sv.html