Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-04-28) Revidering, procentenhet
2019/02 -27,9 -17,0 10,9
2019/03 -14,2 -4,2 10,0
2019/04 -36,2 -19,7 16,5
2019/05 -37,6 -8,0 29,6
2019/06 4,0 14,6 10,6
2019/07 -21,3 -11,0 10,3
2019/08 -27,4 -4,4 23,0
2019/09 32,0 56,6 24,6
2019/10 -35,2 -14,4 20,8
2019/11 2,9 3,4 0,5
2019/12 -40,0 -34,3 5,7
2020/01 -35,1 -41,6 -6,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad (2015=100) 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-04-28) Revidering, procentenhet
2020/01 -2,4 -2,6 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Petri Kettunen 029 551 3558, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/02/ras_2020_02_2020-04-28_rev_001_sv.html