Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-05-26) Revidering, procentenhet
2019/03 -14,2 -4,0 10,2
2019/04 -36,2 -19,5 16,7
2019/05 -37,6 -6,7 30,9
2019/06 4,0 15,1 11,1
2019/07 -21,3 -10,9 10,4
2019/08 -27,4 -3,7 23,7
2019/09 32,0 57,3 25,3
2019/10 -35,2 -13,6 21,6
2019/11 2,9 4,1 1,2
2019/12 -40,0 -34,1 5,9
2020/01 -35,1 -40,7 -5,6
2020/02 -11,0 -9,6 1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-05-26) Revidering, procentenhet
2020/01 -2,4 -2,7 -0,3
2020/02 -1,8 -1,7 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paavo Kokkonen 029 551 3028, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/03/ras_2020_03_2020-05-26_rev_001_sv.html