Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,5 miljoner kubikmeter under februari-april 2020, vilket är 17,2 procent mindre än året innan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande minskade med 11,9 procent och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 19,3 procent. Kubikvolymen för alla hustyper minskade från året innan. Mest minskade kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggnader, med 27,3 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för maj

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018

Enligt de preliminära uppgifterna minskade byggstarterna i maj på hela landets nivå.

Den glidande årssumman av volymen för påbörjade byggprojekt minskade i maj med 3,2 procent från april. Tack vare en stark början på året var den glidande årssumman dock 1,1 procent högre än under motsvarande period året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/04/ras_2020_04_2020-06-23_tie_001_sv.html