Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-08-25) Revidering, procentenhet
2019/06 4,0 16,4 12,4
2019/07 -21,3 -10,4 10,9
2019/08 -27,4 -2,3 25,1
2019/09 32,0 61,6 29,6
2019/10 -35,2 -12,9 22,3
2019/11 2,9 4,5 1,6
2019/12 -40,0 -32,4 7,6
2020/01 -35,1 -40,5 -5,4
2020/02 -11,0 -7,9 3,1
2020/03 -19,3 2,0 21,3
2020/04 -30,5 -7,7 22,8
2020/05 -50,3 -46,8 3,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2020-08-25) Revidering, procentenhet
2020/01 -2,4 -2,3 0,1
2020/02 -1,8 -2,0 -0,2
2020/03 0,9 0,7 -0,2
2020/04 -0,3 -0,4 -0,1
2020/05 3,1 0,5 -2,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/06/ras_2020_06_2020-08-25_rev_001_sv.html