Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov fortsatte att minska

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,6 miljoner kubikmeter under maj-juli 2020 , dvs. 35,4 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggande minskade med 28,6 procent och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 37,9 procent. Kubikvolymen för alla hustyper minskade rejält från året innan, mest minskade kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggande, med rentav 52,6 procent.

Det är vanligt med en kommunvis eftersläpning i meddelandena om bygglov och  den senaste månadens statistik baserar sig alltid på ofullständigt material vid produktionstidpunkten. Situationen med coronaviruset samt semesterperioden har för sin del inverkat förlängande på eftersläpningen. På basis av uppgifterna om antalet projekt är eftersläpningen för närvarande normal.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för augusti

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt i augusti med 2,5 procent jämfört med juli. Trots att början av året var stark vände volymens glidande årssumma i augusti nedåt med 1,6 procent från året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/07/ras_2020_07_2020-09-22_tie_001_sv.html