Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2021

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan

Korrigering 18.2.2021 De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 9,3 miljoner kubikmeter under september-november 2020, dvs. 11,6 procent mindre än året innan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande ökade under perioden med 12,5 procent medan kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande minskade med 21,3 procent. Minskningen av kubikvolymen för bygglov påverkades mest av att affärs- och kontorsbyggandet gick ned med 35,5 procent jämfört med året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend
Preliminära uppgifter för december

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna ökade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt i december med 1,7 procent jämfört med november. Till följd av att början och slutet av året var synnerligen starkt ökade volymens glidande årssumma i december i slutet av coronaåret med rentav 7,4 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma ( Korrigerats 18.2.2021)

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma ( Korrigerats 18.2.2021)

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/11/ras_2020_11_2021-01-26_tie_001_sv.html