Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-07-20) Revidering, procentenhet
2020/05 -50,3 -38,4 11,9
2020/06 -42,9 -23,7 19,2
2020/07 -4,7 4,2 8,9
2020/08 -19,5 -19,0 0,5
2020/09 -14,4 -7,3 7,1
2020/10 12,8 19,5 6,7
2020/11 -35,2 -29,8 5,4
2020/12 25,8 30,7 4,9
2021/01 -18,9 -8,9 10,0
2021/02 -0,6 3,2 3,8
2021/03 23,2 26,1 2,9
2021/04 -4,8 -2,7 2,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-07-20) Revidering, procentenhet
2020/05 3,1 -1,2 -4,3
2020/06 0,2 0,1 -0,1
2020/07 -1,4 -1,2 0,2
2020/08 -8,5 -5,8 2,7
2020/09 -6,9 -3,9 3,0
2020/10 -6,4 -3,2 3,2
2020/11 -6,3 -4,3 2,0
2020/12 -7,2 -5,1 2,1
2021/01 -4,0 -4,6 -0,6
2021/02 -3,7 -4,4 -0,7
2021/03 -5,7 -6,1 -0,4
2021/04 -3,7 -3,5 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/05/ras_2021_05_2021-07-20_rev_001_sv.html