Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-09-28) Revidering, procentenhet
2020/07 -4,7 3,8 8,5
2020/08 -19,5 -19,4 0,1
2020/09 -14,4 -7,1 7,3
2020/10 12,8 24,7 11,9
2020/11 -35,2 -28,9 6,3
2020/12 25,8 32,0 6,2
2021/01 -18,9 -8,4 10,5
2021/02 -0,6 5,6 6,2
2021/03 23,2 23,2 0,0
2021/04 -4,8 -2,1 2,7
2021/05 44,8 48,8 4,0
2021/06 -17,5 -9,2 8,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring (%), 1:a offentliggörandet Årsförändring (%), Senaste offentliggörandet (2021-09-28) Revidering, procentenhet
2020/07 -1,4 -0,6 0,8
2020/08 -8,5 -4,3 4,2
2020/09 -6,9 -1,6 5,3
2020/10 -6,4 -1,1 5,3
2020/11 -6,3 -2,3 4,0
2020/12 -7,2 -3,2 4,0
2021/01 -4,0 -2,9 1,1
2021/02 -3,7 -3,3 0,4
2021/03 -5,7 -6,1 -0,4
2021/04 -3,7 -3,1 0,6
2021/05 0,6 -0,2 -0,8
2021/06 1,3 0,8 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/07/ras_2021_07_2021-09-28_rev_001_sv.html