Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggfackmännens arbetstimmar publiceras i tabellbilagorna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion

I och med att publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) inte längre utkommer publicerar Statistikcentralen byggfackmännens arbetstimmar i tabellbilagorna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Tabellen publiceras för första gången i mars 2014 i samband med uppgifterna för januari.

Mera information: Merja Järvinen 09 1734 2458


Senast uppdaterad 26.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2014-03-26_uut_001_sv.html