Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över byggverksamhet i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I Bokslutsstatistiken över byggverksamhet införs TOL 2008 när uppgifter för år 2008 samlas in. De preliminära uppgifterna i Bokslutsstatistiken över byggverksamhet för år 2008 publiceras i juli 2009 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifterna publiceras för statistikåret och för jämförelseåret. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras för statistikåret 2008 i statistikdatabasen StatFin. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

På webbsidan för byggverksamhet finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.

Ändringar i näringsgrensindelningen för byggverksamhet vid övergången till TOL 2008

I den nya näringsgrensindelningen är huvudgruppen för byggverksamhet oförändrad.

Huvudnäringsgren och kombinerade näringsgrenar inom byggverksamhet som publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

F Byggverksamhet totalt = 45

45A Anläggningsarbeten = 451, 45219, 45230, 45240

45B Byggande av hus 45211, 45220

45C Bygginstallation och slutbehandling = 45250, 453, 454

45D Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 455

Huvudnäringsgren och 2-siffernivåer inom byggverksamhet som publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

F Byggverksamhet totalt

41 Byggande av hus

42 Anläggningsarbeten

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Innehållet i huvudgruppen (F) i näringsgrensindelningen TOL 2008 är nästan oförändrad jämfört med motsvarande i TOL 2002.

Den mest betydande ändringen inom huvudgruppen byggverksamhet är att tre nya näringsgrenar på 2-siffernivå bildas. De här näringsgrenarna är till innehållet nära de tidigare kombinerade näringsgrenarna 45A, 45B och 45C. Från anläggningsarbeten överförs mark- och grundarbeten och från byggandet av hus takarbeten till gruppen 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare överförs till gruppen 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

En tilläggsgrupp inom byggverksamhet enligt TOL 2008 som inte tidigare ingick i näringsgrenen är exploatering av egna fastigheter som överförs från fastighetsverksamhet. Den inkluderas både i näringsgrensgruppen byggande av hus och i anläggningsarbeten.


Senast uppdaterad 31.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Rakentamisen tilinpäätöstilasto [e-publikation].
ISSN=1797-5328. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ratipa/ratipa_2009-03-31_uut_001_sv.html