Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2011 november
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 102,0 1,9
Materialinsatser 104,3 2,8
Jordämne 106,8 4,9
Betongelement 106,6 5,2
Trästöd 101,3 -0,3
Värmeisoleringar 105,6 4,3
Luftkonditioneringar 104,7 5,2
Ventilationskanaler 99,7 4,9
Styrsystem 111,9 4,1
Elcentraler 101,7 1,5
Armatur 103,7 3,1
Hiss 99,6 -1,5
Byggområdets ytstrukturer 106,7 3,3
Armeringsstål 110,6 6,7
Konstruktionsstål 103,0 2,0
Tegel och block 101,2 2,0
Murbruk 103,1 4,3
Hållare 103,5 3,0
Sågvara 94,0 -10,1
Byggskivor och undertak 102,9 4,2
Träfönster och trädörrar 106,2 5,6
Beläggning 112,4 11,0
Golv 93,9 -5,2
Målarfärger, tapeter och plattor 102,4 1,3
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,3 4,8
Vatten- och avloppsarmatur 104,1 2,5
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 108,1 6,2
Värmeanläggningar 93,3 -10,4
Elarbeten 105,2 4,1
Övriga insatser 108,8 6,5

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2011, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2011/11/rki_2011_11_2011-12-12_tau_004_sv.html