Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 februari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 102,9 2,1
Materialinsatser 105,0 3,1
Jordämne 108,3 1,4
Betongelement 105,6 3,6
Trästöd 100,2 0,7
Värmeisoleringar 108,9 7,2
Luftkonditioneringar 102,2 2,2
Ventilationskanaler 100,6 5,3
Styrsystem 112,1 4,1
Elcentraler 100,5 -0,3
Armatur 103,8 3,2
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 107,8 0,8
Armeringsstål 120,0 11,5
Konstruktionsstål 104,0 2,2
Tegel och block 104,4 5,5
Murbruk 102,6 5,7
Hållare 105,3 3,3
Sågvara 92,2 -7,8
Byggskivor och undertak 105,6 7,4
Träfönster och trädörrar 105,9 5,3
Beläggning 110,2 9,4
Golv 94,5 3,0
Målarfärger, tapeter och plattor 102,6 0,6
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,1 2,0
Vatten- och avloppsarmatur 104,5 1,5
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,8 5,6
Värmeanläggningar 95,7 -8,5
Elarbeten 105,4 2,4
Övriga insatser 109,8 6,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, Sinikka Kanerva 09 1734 2231, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/02/rki_2012_02_2012-03-12_tau_004_sv.html