Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 mars
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 104,4 2,8
Materialinsatser 105,4 2,9
Jordämne 107,6 0,5
Betongelement 106,2 4,0
Trästöd 100,6 1,0
Värmeisoleringar 108,6 7,1
Luftkonditioneringar 103,4 2,3
Ventilationskanaler 100,0 1,4
Styrsystem 112,3 3,5
Elcentraler 100,5 -0,3
Armatur 103,9 3,4
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 107,3 -0,2
Armeringsstål 121,1 11,9
Konstruktionsstål 104,6 1,9
Tegel och block 106,1 7,2
Murbruk 104,8 7,9
Hållare 105,3 3,3
Sågvara 92,7 -7,8
Byggskivor och undertak 106,0 5,1
Träfönster och trädörrar 106,1 3,9
Beläggning 111,6 10,2
Golv 94,7 2,9
Målarfärger, tapeter och plattor 103,8 1,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,6 -1,5
Vatten- och avloppsarmatur 105,0 1,6
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,8 4,5
Värmeanläggningar 95,1 0,5
Elarbeten 105,5 1,8
Övriga insatser 111,4 6,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/03/rki_2012_03_2012-04-12_tau_004_sv.html