Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 juli
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 104,0 2,1
Materialinsatser 106,1 1,6
Jordämne 103,5 -2,1
Betongelement 106,6 0,6
Trästöd 103,5 -2,4
Värmeisoleringar 110,1 4,3
Luftkonditioneringar 104,9 4,3
Ventilationskanaler 93,6 -6,5
Styrsystem 118,5 8,1
Elcentraler 101,6 0,9
Armatur 105,5 3,4
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 104,4 -0,9
Armeringsstål 119,7 6,4
Konstruktionsstål 105,5 1,5
Tegel och block 110,1 10,8
Murbruk 107,5 4,2
Hållare 105,8 3,3
Sågvara 95,7 -4,5
Byggskivor och undertak 113,1 9,8
Träfönster och trädörrar 105,7 -0,3
Beläggning 112,7 1,1
Golv 94,5 0,8
Målarfärger, tapeter och plattor 105,2 4,3
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,0 -0,4
Vatten- och avloppsarmatur 105,7 1,9
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,5 2,8
Värmeanläggningar 95,5 -5,5
Elarbeten 107,0 3,3
Övriga insatser 112,0 5,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen 09 1734 2723, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/07/rki_2012_07_2012-08-10_tau_004_sv.html