Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 augusti
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 104,0 2,1
Materialinsatser 106,2 1,7
Jordämne 101,5 -3,3
Betongelement 106,6 0,4
Trästöd 103,5 -0,6
Värmeisoleringar 112,7 4,8
Luftkonditioneringar 105,7 5,1
Ventilationskanaler 96,4 -4,3
Styrsystem 118,5 8,1
Elcentraler 101,6 0,6
Armatur 105,5 3,4
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 103,1 -1,7
Armeringsstål 120,7 6,4
Konstruktionsstål 105,5 1,5
Tegel och block 110,8 11,4
Murbruk 104,1 1,0
Hållare 105,7 2,2
Sågvara 95,9 -2,9
Byggskivor och undertak 107,2 4,7
Träfönster och trädörrar 106,8 1,5
Beläggning 114,1 3,5
Golv 94,5 0,6
Målarfärger, tapeter och plattor 105,1 4,9
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,3 0,3
Vatten- och avloppsarmatur 105,5 1,6
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,9 2,4
Värmeanläggningar 95,0 -8,3
Elarbeten 107,3 1,4
Övriga insatser 112,2 5,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 2723, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/08/rki_2012_08_2012-09-12_tau_004_sv.html