Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Byggnadskostnadsindex 2010=100 efter hustyp

År och månad Bostads- småhus Flervånings- bostadshus Kontors- och affärs- byggnad Industri- och lager- byggnad Lant- bruks- bygg- nader Repa- ration av kontors- och industri- bygg- nader Repa- ration av egna- hemshus Repa- ration av bostads- aktie- bolag Bostads- reparation
2010 januari 99,0 98,9 99,2 99,0 98,5 99,5 98,2 99,7 98,5
2010 februari 98,7 98,7 98,9 98,7 98,5 99,5 98,2 99,5 98,8
2010 mars 99,1 99,2 99,5 99,2 98,9 99,7 98,3 99,9 98,3
2010 april 98,9 99,2 99,4 99,4 99,3 99,5 98,8 99,5 99,0
2010 maj 99,4 99,4 99,3 99,2 99,1 99,5 99,5 99,6 100,1
2010 juni 99,9 99,7 99,5 99,6 99,9 99,6 99,7 99,7 100,4
2010 juli 100,5 100,3 100,1 100,1 100,6 100,1 100,8 100,0 100,2
2010 augusti 100,5 100,3 100,1 100,0 100,5 100,3 101,0 100,1 100,8
2010 september 100,7 100,6 100,5 100,4 100,9 100,4 101,3 100,3 101,2
2010 oktober 101,4 101,2 101,2 101,4 101,5 101,0 101,6 100,8 101,0
2010 november 100,9 101,2 101,0 101,3 101,0 100,7 101,2 100,6 100,7
2010 december 101,0 101,4 101,4 101,8 101,3 100,7 101,3 100,7 101,1
2011 januari 101,2 101,8 101,7 102,0 101,8 100,9 101,8 100,9 102,0
2011 februari 101,3 101,7 101,7 102,1 102,1 101,0 101,1 100,9 101,7
2011 mars 101,9 102,3 102,5 102,8 102,8 101,5 101,8 101,4 102,4
2011 april 102,1 102,9 103,0 103,4 103,6 101,9 102,2 101,9 102,0
2011 maj 103,0 103,5 103,5 103,9 104,4 102,7 103,2 102,4 103,1
2011 juni 103,2 103,6 103,7 104,0 104,5 103,2 104,0 102,9 104,1
2011 juli 103,1 103,7 103,9 104,2 104,4 103,8 104,4 103,2 104,4
2011 augusti 103,2 103,8 104,0 104,4 104,6 103,6 104,2 103,0 104,4
2011 september 103,4 103,9 104,2 104,7 104,8 104,1 104,3 103,3 104,4
2011 oktober 102,6 103,6 104,1 104,1 104,9 103,8 103,9 103,5 105,2
2011 november 103,0 103,9 104,4 104,4 105,0 104,0 104,2 103,5 105,6
2011 december 103,0 104,0 104,5 104,6 105,4 103,8 103,5 103,5 105,2
2012 januari 103,6 104,2 104,8 105,0 105,4 104,1 104,1 103,9 105,9
2012 februari 103,9 104,6 105,0 105,7 105,8 104,3 104,1 104,3 106,0
2012 mars 104,8 105,4 105,9 106,5 106,5 105,3 104,9 105,4 106,4
2012 april 104,6 105,3 105,8 106,2 106,5 105,3 104,9 105,2 106,9
2012 maj 104,9 105,5 106,0 106,5 106,9 105,5 105,4 105,6 106,7
2012 juni 105,3 105,7 106,3 106,8 107,0 105,9 105,6 106,1 106,7
2012 juli 105,3 105,7 106,2 106,8 106,9 106,0 105,8 105,9 106,8
2012 augusti 105,6 105,8 106,2 107,0 107,1 106,3 106,1 106,1 106,9
2012 september 105,8 105,9 106,3 107,1 107,0 106,4 106,2 106,3 107,2
2012 oktober 105,8 105,7 106,2 107,2 106,6 106,2 105,8 106,2 107,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2012, Tabellbilaga 1.2. Byggnadskostnadsindex 2010=100 efter hustyp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/10/rki_2012_10_2012-11-12_tau_002_sv.html