Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 januari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,9 1,0
Materialinsatser 106,5 1,8
Jordämne 104,6 -3,5
Betongelement 106,1 0,5
Trästöd 98,6 -1,0
Värmeisoleringar 115,9 8,0
Luftkonditioneringar 107,9 7,0
Ventilationskanaler 88,6 -12,5
Styrsystem 117,6 4,9
Elcentraler 102,7 0,8
Armatur 106,6 2,9
Hiss 100,1 -0,2
Byggområdets ytstrukturer 105,0 -2,6
Armeringsstål 127,1 12,6
Konstruktionsstål 104,2 0,7
Tegel och block 111,4 10,0
Murbruk 104,3 1,0
Hållare 106,8 1,6
Sågvara 93,9 -0,1
Byggskivor och undertak 107,7 1,4
Träfönster och trädörrar 106,4 0,2
Beläggning 113,5 2,7
Golv 96,0 2,0
Målarfärger, tapeter och plattor 105,4 3,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,2 -1,0
Vatten- och avloppsarmatur 106,1 1,9
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 110,1 2,2
Värmeanläggningar 96,0 0,1
Elarbeten 107,6 2,2
Övriga insatser 112,8 4,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/01/rki_2013_01_2013-02-15_tau_004_sv.html