Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 mars
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,9 -0,4
Materialinsatser 107,1 1,7
Jordämne 107,9 0,3
Betongelement 105,4 -0,7
Trästöd 97,4 -3,1
Värmeisoleringar 116,6 7,3
Luftkonditioneringar 107,1 3,5
Ventilationskanaler 87,9 -12,1
Styrsystem 117,8 4,9
Elcentraler 103,6 3,1
Armatur 107,1 3,1
Hiss 100,1 0,0
Byggområdets ytstrukturer 108,9 1,5
Armeringsstål 128,8 6,3
Konstruktionsstål 106,3 1,6
Tegel och block 114,6 8,0
Murbruk 105,7 0,9
Hållare 106,7 1,3
Sågvara 94,9 2,4
Byggskivor och undertak 107,0 0,9
Träfönster och trädörrar 106,7 0,5
Beläggning 111,7 0,1
Golv 97,3 2,8
Målarfärger, tapeter och plattor 106,0 2,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,3 0,7
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 2,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 108,4 0,5
Värmeanläggningar 93,5 -1,7
Elarbeten 108,5 2,8
Övriga insatser 113,3 1,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/03/rki_2013_03_2013-04-15_tau_004_sv.html