Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 april
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 104,9 1,0
Materialinsatser 107,1 1,6
Jordämne 106,7 -0,5
Betongelement 105,1 -1,7
Trästöd 98,5 -3,8
Värmeisoleringar 117,1 8,4
Luftkonditioneringar 105,9 2,5
Ventilationskanaler 84,8 -8,9
Styrsystem 117,8 -0,3
Elcentraler 104,3 3,7
Armatur 107,2 3,0
Hiss 100,1 0,0
Byggområdets ytstrukturer 108,0 1,6
Armeringsstål 128,8 8,7
Konstruktionsstål 106,1 0,7
Tegel och block 115,5 6,0
Murbruk 105,7 1,8
Hållare 106,7 1,3
Sågvara 95,0 3,2
Byggskivor och undertak 107,7 0,1
Träfönster och trädörrar 109,3 3,4
Beläggning 112,7 0,0
Golv 96,0 1,5
Målarfärger, tapeter och plattor 106,0 0,9
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,7 -2,5
Vatten- och avloppsarmatur 107,0 1,9
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,9 0,5
Värmeanläggningar 94,1 -0,9
Elarbeten 107,9 1,9
Övriga insatser 113,3 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, Heidi Pirkola 09 1734 3246, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/04/rki_2013_04_2013-05-14_tau_004_sv.html