Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 maj
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,1 1,0
Materialinsatser 107,1 1,3
Jordämne 106,1 -1,1
Betongelement 104,5 -2,2
Trästöd 100,2 -3,4
Värmeisoleringar 119,6 12,1
Luftkonditioneringar 107,4 3,1
Ventilationskanaler 85,4 -9,0
Styrsystem 117,8 -0,5
Elcentraler 104,2 3,5
Armatur 107,1 3,0
Hiss 100,1 0,0
Byggområdets ytstrukturer 107,6 1,2
Armeringsstål 129,1 8,6
Konstruktionsstål 104,7 -1,0
Tegel och block 115,5 6,0
Murbruk 103,8 -3,6
Hållare 106,7 0,9
Sågvara 96,6 1,8
Byggskivor och undertak 107,5 -0,1
Träfönster och trädörrar 107,0 1,3
Beläggning 112,4 -0,2
Golv 96,0 1,4
Målarfärger, tapeter och plattor 106,0 1,0
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,1 0,5
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 1,5
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,8 0,3
Värmeanläggningar 94,3 -1,5
Elarbeten 107,7 0,7
Övriga insatser 113,1 1,4

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/05/rki_2013_05_2013-06-14_tau_004_sv.html