Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 juni
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,1 1,1
Materialinsatser 106,9 0,7
Jordämne 106,6 1,8
Betongelement 104,4 -2,3
Trästöd 101,9 -2,0
Värmeisoleringar 115,2 3,7
Luftkonditioneringar 103,6 -1,2
Ventilationskanaler 83,4 -10,3
Styrsystem 119,1 0,5
Elcentraler 104,2 3,6
Armatur 107,0 2,8
Hiss 100,1 0,0
Byggområdets ytstrukturer 108,0 2,5
Armeringsstål 130,6 9,6
Konstruktionsstål 103,5 -2,5
Tegel och block 115,5 6,0
Murbruk 105,4 -2,1
Hållare 106,9 1,1
Sågvara 96,8 2,6
Byggskivor och undertak 107,4 -0,3
Träfönster och trädörrar 107,0 -1,0
Beläggning 112,6 -0,3
Golv 96,1 1,6
Målarfärger, tapeter och plattor 106,0 0,9
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,7 -0,5
Vatten- och avloppsarmatur 108,7 3,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,3 -1,8
Värmeanläggningar 94,9 -2,5
Elarbeten 107,8 0,9
Övriga insatser 113,8 1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/06/rki_2013_06_2013-07-15_tau_004_sv.html