Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 juli
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,1 1,1
Materialinsatser 106,4 0,3
Jordämne 105,7 2,1
Betongelement 104,5 -2,0
Trästöd 101,8 -1,6
Värmeisoleringar 112,4 2,1
Luftkonditioneringar 106,9 2,0
Ventilationskanaler 83,4 -10,9
Styrsystem 119,1 0,5
Elcentraler 104,5 2,8
Armatur 107,1 1,5
Hiss 100,1 0,0
Byggområdets ytstrukturer 107,4 2,8
Armeringsstål 127,3 6,4
Konstruktionsstål 102,4 -3,0
Tegel och block 113,3 2,9
Murbruk 103,7 -3,5
Hållare 106,9 1,0
Sågvara 97,3 1,6
Byggskivor och undertak 107,0 -5,4
Träfönster och trädörrar 106,7 1,0
Beläggning 112,6 -0,1
Golv 96,2 1,7
Målarfärger, tapeter och plattor 105,9 0,7
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,4 -0,6
Vatten- och avloppsarmatur 106,3 0,5
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,9 -2,3
Värmeanläggningar 96,5 1,0
Elarbeten 107,5 0,4
Övriga insatser 113,8 1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/07/rki_2013_07_2013-08-15_tau_004_sv.html