Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 september
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,0 0,8
Materialinsatser 106,2 -0,1
Jordämne 103,2 1,3
Betongelement 104,1 -2,2
Trästöd 100,8 -1,9
Värmeisoleringar 112,2 -0,9
Luftkonditioneringar 105,2 -0,0
Ventilationskanaler 81,3 -15,2
Styrsystem 119,1 0,2
Elcentraler 105,0 3,3
Armatur 107,7 1,9
Hiss 99,1 -1,0
Byggområdets ytstrukturer 105,5 2,1
Armeringsstål 128,6 6,0
Konstruktionsstål 102,7 -2,6
Tegel och block 111,5 -0,2
Murbruk 105,1 0,1
Hållare 107,1 1,4
Sågvara 97,4 2,0
Byggskivor och undertak 107,8 0,9
Träfönster och trädörrar 106,9 -0,1
Beläggning 113,6 -1,0
Golv 96,4 1,6
Målarfärger, tapeter och plattor 105,9 0,9
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,4 -2,4
Vatten- och avloppsarmatur 106,0 0,6
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,2 -2,7
Värmeanläggningar 94,9 0,3
Elarbeten 107,7 0,5
Övriga insatser 114,0 1,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/09/rki_2013_09_2013-10-15_tau_004_sv.html