Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 oktober
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,4 1,6
Materialinsatser 106,3 -0,3
Jordämne 108,8 4,5
Betongelement 104,2 -2,0
Trästöd 100,2 -0,8
Värmeisoleringar 107,3 -7,6
Luftkonditioneringar 104,7 1,2
Ventilationskanaler 80,1 -16,5
Styrsystem 119,0 0,1
Elcentraler 105,0 3,0
Armatur 107,7 1,4
Hiss 99,1 -1,0
Byggområdets ytstrukturer 109,7 4,7
Armeringsstål 131,2 7,1
Konstruktionsstål 101,3 -3,6
Tegel och block 111,5 -0,2
Murbruk 101,8 -3,1
Hållare 107,2 0,6
Sågvara 97,7 3,4
Byggskivor och undertak 107,2 -1,9
Träfönster och trädörrar 106,6 -0,5
Beläggning 113,4 -0,6
Golv 96,4 2,1
Målarfärger, tapeter och plattor 105,9 1,0
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,4 -2,8
Vatten- och avloppsarmatur 106,1 0,3
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,3 -1,6
Värmeanläggningar 94,9 -0,3
Elarbeten 107,9 0,6
Övriga insatser 113,5 1,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/10/rki_2013_10_2013-11-15_tau_004_sv.html