Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2013 december
Index Årförändring- procent
Arbetsinsatser 105,4 1,6
Materialinsatser 106,3 0,1
Jordämne 107,0 3,7
Betongelement 103,6 -1,4
Trästöd 98,3 -0,5
Värmeisoleringar 110,2 -4,9
Luftkonditioneringar 103,5 -5,3
Ventilationskanaler 79,5 -12,1
Styrsystem 116,8 -1,9
Elcentraler 105,0 2,8
Armatur 107,9 2,9
Hiss 99,1 -1,0
Byggområdets ytstrukturer 108,5 4,1
Armeringsstål 130,2 4,3
Konstruktionsstål 102,1 -1,9
Tegel och block 111,7 -0,1
Murbruk 107,2 3,5
Hållare 107,2 0,6
Sågvara 98,3 4,7
Byggskivor och undertak 107,2 -0,7
Träfönster och trädörrar 106,9 1,3
Beläggning 110,5 -2,6
Golv 96,9 2,1
Målarfärger, tapeter och plattor 106,1 1,9
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,6 -0,9
Vatten- och avloppsarmatur 106,3 0,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,9 -2,9
Värmeanläggningar 94,6 2,3
Elarbeten 107,8 0,5
Övriga insatser 114,2 1,9

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2013, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/12/rki_2013_12_2014-01-15_tau_004_sv.html