Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 februari
Index Årförändring- procent
Arbetsinsatser 105,4 1,4
Materialinsatser 107,2 0,3
Jordämne 110,0 2,6
Betongelement 104,7 -1,8
Trästöd 97,9 0,9
Värmeisoleringar 115,4 -2,8
Luftkonditioneringar 103,9 -3,5
Ventilationskanaler 79,1 -11,1
Styrsystem 117,7 0,1
Elcentraler 104,9 2,2
Armatur 106,4 -0,4
Hiss 99,5 -0,6
Byggområdets ytstrukturer 110,6 3,5
Armeringsstål 132,9 4,1
Konstruktionsstål 103,5 -1,9
Tegel och block 112,5 -0,4
Murbruk 101,1 -3,8
Hållare 110,5 3,4
Sågvara 100,7 7,8
Byggskivor och undertak 108,1 0,7
Träfönster och trädörrar 107,6 2,2
Beläggning 110,9 -1,1
Golv 96,3 -0,2
Målarfärger, tapeter och plattor 107,6 2,0
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,1 0,2
Vatten- och avloppsarmatur 106,3 -0,8
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 104,7 -4,8
Värmeanläggningar 98,6 5,3
Elarbeten 107,6 -0,9
Övriga insatser 115,2 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/02/rki_2014_02_2014-03-14_tau_004_sv.html