Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 april
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,0 0,0
Materialinsatser 107,0 -0,1
Jordämne 107,2 0,5
Betongelement 103,8 -1,2
Trästöd 99,3 0,8
Värmeisoleringar 114,2 -2,5
Luftkonditioneringar 102,4 -3,3
Ventilationskanaler 80,2 -5,4
Styrsystem 117,7 -0,0
Elcentraler 104,7 0,4
Armatur 106,0 -1,1
Hiss 100,3 0,1
Byggområdets ytstrukturer 108,9 0,9
Armeringsstål 133,1 3,3
Konstruktionsstål 100,5 -5,3
Tegel och block 113,1 -2,1
Murbruk 100,6 -4,9
Hållare 111,2 4,2
Sågvara 102,4 7,8
Byggskivor och undertak 107,8 0,0
Träfönster och trädörrar 108,1 -1,1
Beläggning 110,5 -1,9
Golv 96,9 0,9
Målarfärger, tapeter och plattor 108,5 2,4
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,9 0,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 0,2
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,0 -1,7
Värmeanläggningar 100,6 6,9
Elarbeten 107,2 -0,6
Övriga insatser 115,3 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/04/rki_2014_04_2014-05-15_tau_004_sv.html