Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 juli
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,7 0,5
Materialinsatser 108,1 1,6
Jordämne 107,6 1,8
Betongelement 104,8 0,4
Trästöd 101,5 -0,3
Värmeisoleringar 116,3 3,5
Luftkonditioneringar 103,1 -3,6
Ventilationskanaler 79,4 -4,8
Styrsystem 117,8 -1,1
Elcentraler 105,8 1,2
Armatur 104,2 -2,7
Hiss 100,4 0,3
Byggområdets ytstrukturer 109,4 1,9
Armeringsstål 140,3 10,2
Konstruktionsstål 102,2 -0,2
Tegel och block 113,2 -0,1
Murbruk 99,1 -4,4
Hållare 111,3 4,1
Sågvara 103,7 6,6
Byggskivor och undertak 108,5 1,4
Träfönster och trädörrar 111,7 4,7
Beläggning 110,6 -1,7
Golv 97,4 1,3
Målarfärger, tapeter och plattor 108,7 2,7
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,0 -0,4
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 0,9
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,3 -1,5
Värmeanläggningar 103,0 6,7
Elarbeten 104,9 -2,4
Övriga insatser 115,3 1,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/07/rki_2014_07_2014-08-15_tau_004_sv.html