Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 augusti
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,6 0,5
Materialinsatser 108,2 1,6
Jordämne 106,9 3,6
Betongelement 104,3 0,4
Trästöd 100,2 -1,5
Värmeisoleringar 117,2 1,1
Luftkonditioneringar 101,5 -4,1
Ventilationskanaler 78,3 -6,1
Styrsystem 117,8 -1,1
Elcentraler 106,0 0,9
Armatur 104,5 -2,9
Hiss 100,4 1,7
Byggområdets ytstrukturer 108,9 3,3
Armeringsstål 141,2 10,1
Konstruktionsstål 101,8 0,5
Tegel och block 111,9 -0,7
Murbruk 99,0 -5,4
Hållare 110,4 3,0
Sågvara 104,6 7,4
Byggskivor och undertak 111,1 3,7
Träfönster och trädörrar 111,9 4,6
Beläggning 111,9 -0,9
Golv 96,9 -0,4
Målarfärger, tapeter och plattor 107,8 1,7
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,2 -0,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,4 1,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,6 -1,9
Värmeanläggningar 103,0 7,0
Elarbeten 107,3 -0,5
Övriga insatser 115,2 0,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/08/rki_2014_08_2014-09-15_tau_004_sv.html