Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 oktober
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,1 0,6
Materialinsatser 108,1 1,7
Jordämne 111,4 2,4
Betongelement 104,4 0,1
Trästöd 99,3 -0,8
Värmeisoleringar 117,3 9,3
Luftkonditioneringar 99,9 -4,5
Ventilationskanaler 77,2 -3,6
Styrsystem 119,0 0,0
Elcentraler 105,9 0,9
Armatur 104,4 -3,1
Hiss 96,4 -2,8
Byggområdets ytstrukturer 111,5 1,6
Armeringsstål 141,9 8,1
Konstruktionsstål 102,1 0,7
Tegel och block 109,3 -2,0
Murbruk 99,2 -2,5
Hållare 110,7 3,2
Sågvara 104,8 7,3
Byggskivor och undertak 105,3 -1,7
Träfönster och trädörrar 111,3 4,4
Beläggning 111,3 -1,8
Golv 96,9 0,5
Målarfärger, tapeter och plattor 108,1 2,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,6 1,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,3 1,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,6 -1,6
Värmeanläggningar 102,0 7,5
Elarbeten 107,2 -0,6
Övriga insatser 115,4 1,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/10/rki_2014_10_2014-11-14_tau_004_sv.html