Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 december
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,1 0,6
Materialinsatser 108,1 1,7
Jordämne 111,8 4,6
Betongelement 104,3 0,7
Trästöd 98,2 -0,1
Värmeisoleringar 117,6 6,7
Luftkonditioneringar 101,2 -2,2
Ventilationskanaler 76,9 -3,3
Styrsystem 119,0 1,9
Elcentraler 105,8 0,8
Armatur 104,4 -3,2
Hiss 95,5 -3,7
Byggområdets ytstrukturer 111,9 3,1
Armeringsstål 142,6 9,5
Konstruktionsstål 103,7 1,5
Tegel och block 109,3 -2,2
Murbruk 99,2 -7,4
Hållare 110,8 3,3
Sågvara 103,5 5,3
Byggskivor och undertak 111,4 3,9
Träfönster och trädörrar 109,1 2,0
Beläggning 111,3 0,8
Golv 96,7 -0,3
Målarfärger, tapeter och plattor 108,3 2,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 102,3 -3,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,3 1,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,5 0,6
Värmeanläggningar 102,0 7,8
Elarbeten 106,7 -0,9
Övriga insatser 115,0 0,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/12/rki_2014_12_2015-01-15_tau_004_sv.html